Dla kogo przeznaczony jest Kindergeld?

Kindergeld to zasiłek rodzinny przewidziany dla Niemców. Chociaż, należałoby powiedzieć, że jest to dodatek finansowy dla wszystkich osób, które legalnie pracują na terenie niemieckiego kraju. W tym również dla Polaków. Co należy o nim wiedzieć?

Zasiłek rodzinny na dzieci

Kindergeld przyznawany jest wszystkim osobom, które pracują legalnie w Niemczech dłużej niż sześć miesięcy. Co jest ważne to fakt, że jest to dodatek finansowy, którego wysokość uzależniona jest od ilości dzieci znajdujących się w rodzinie. Im jest ich więcej, tym większe pieniądze można otrzymać. Uwaga! Pod uwagę NIE bierze się wysokości osiąganych dochodów. Tak, jest to zasiłek przyznawany wszystkim rodzicom, które mają pełnoletnie, uczące się dzieci. Pieniądze można również otrzymać wtedy, jeżeli dziecko ukończyło osiemnaście lat, ale nadal kontynuuje naukę. Nawet, jeżeli nauka odbywa się w Polsce.

Kindergeld – co należy o nim wiedzieć?

Nawet, jeżeli ukończyło osiemnaście lat i się nie uczy, może pozyskać tego rodzaju zasiłek. Trzeba jednak spełnić jeden z poniższych warunków:

  • wysokość dochodów dziecka nie przekroczyła 8 tysięcy euro rocznie,
  • są bezrobotne. 

Wtedy to istnieje możliwość pozyskania zasiłków do ukończenia 21 roku życia. Należy również wiedzieć, że dodatkowe pieniądze można pozyskać nie tylko na biologiczne pociechy, ale również na te przysposobione, adoptowane. Otwiera to naprawdę ogromne możliwości rodzicom, którzy nawet nie spodziewają się, że strona niemiecka oferuje na dzieci duże kwoty finansowe.