Upadłość konsumencka – jak to działa?

Przepisy o upadłości konsumenckiej weszły w życie od koniec 2014 roku, ale w dalszym ciągu jest to temat, który niespecjalnie zadomowił się w świadomości konsumentów. A szkoda, bo upadłość konsumencka może dotyczyć każdego z nas.

Czym jest upadłość konsumencka?

Mówiąc najprościej, upadłość konsumencka to rodzaj procedury upadłościowej przeprowadzanej na wniosek konsumenta przy udziale sądu. Jako że przeprowadzana jest przy trybie sądowym, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i to od sądu zależy ostateczny kształt postępowania i decyzja.
Kto może, a kto nie może zgłosić wniosku o upadłość?
Jak już wspomniano, upadłość konsumencka ogłaszana jest na wniosek konsumenta. Oznacza to, że nie jest to procedura automatyczna, a wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, nie mogący odzyskać swoich należności, ani bank, ani prokurator. Dodatkowo wniosku o upadłość konsumencką nie złoży skutecznie osoba, której długi powstały w sposób umyślny albo w wyniku rażących zaniedbań. W uzasadnionych przypadkach, sąd może jednak zezwolić na ogłoszenie upadłości, nawet jeśli konsument nie spełnia warunków formalnych. Stać się tak może chociażby w przypadku choroby – sąd może wtedy uwzględnić zasadę humanitaryzmu i zezwolić na upadłość.

Gdzie szukać informacji?

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej znaleźć można w znowelizowanym tekście: Prawo upadłościowe i naprawcze. W przypadku wątpliwości warto też skontaktować się Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chociażby dzwoniąc na bezpłatną infolinię.