Limity dofinansowania z programu „Prosument”

Zasady programu „Prosument” są dość skomplikowane. A samo przedarcie się przez materiały i dokumentację programu może zająć, mówiąc delikatnie, dłuższą chwilę. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla was krótkie zestawienie, które powinno pomóc połapać się w limitach, które ustalił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za materiał poglądowy niech nam posłuży zestawienie przygotowane przed portal ekofachowcy.pl:

Beneficjent Przedmiot inwestycji Kwota w latach 2014-15 Kwota w latach 2016-20
Osoba prywatna Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe 40 000 zł 30 000 zł
Osoba prywatna Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe 60 000 zł 45 000 zł
Osoba prywatna Pompy ciepła lub kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt 20 000 zł 15 000 zł
Osoba prywatna Biogazownia do 300 kWt 90 000 zł 67 500 zł
Osoba prywatna Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt Maksymalnie* 60 000 zł Maksymalnie* 60 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe 120 000 zł 90 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe 180 000 zł 135 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Pompy ciepła, kolektory słoneczne lub biogazownia do 300 kWt 60 000 zł 45 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt 90 000 zł 67 500 zł

* Jeśli elementem inwestycji nie jest biogazownia.
źródło zestawienia: ekofachowcy.pl

Mamy nadzieję, że chociaż trochę pomogliśmy w połapaniu się w limitach, które obowiązują w programie „Prosument”.