Postaw na Słońce!

Fundacja BOŚ wystartowała z ogólnopolskim projektem szkolnym skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pod nazwą „Postaw na słońce”. Program ma na celu upowszechnienie wiedzy w Polsce na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Młodzież: to w nich leży potencjał

W ramach promocji Odnawialnych Źródeł Energii zorganizowano konkurs składający się z dwóch części: badawczej oraz filmowej. Obie części są niezależne, a udział w konkursie jest bezpłatny. Zespoły szkolne mogą zgłaszać się jednocześnie do obydwu części konkursu. W ramach zmotywowania młodych ludzi wyznaczono łączną pulę nagród o wartości 60 tys. zł. Zespoły szkolne oceniane będą w dwóch kategoriach – osobno gimnazjaliści, osobno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Rejestracja ciągle trwa jeśli więc jesteś zainteresowany udziałem w konkursie to zarejestruj swoją szkołę na portalu www.postawnaslonce.pl i filmeko.pl w terminie do 14 listopada 2015 roku.

Aktywna edukacja

Konkurs badawczy podzielony został na trzy etapy:

  • Etap I – Energia słońca dla szkoły,
  • Etap II – Energia słońca dla domu,
  • Etap III – Zarabiaj na słońcu – promocja instalacji OZE na przykładzie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Każdy etap rozpoczyna się zdobyciem wskazanej wiedzy, a następnie przedstawieniem tej wiedzy w sposób praktyczny m.in. poprzez analizę energetyczną budynków szkolnych i mieszkalnych oraz dobraniem odpowiednio do ich specyfiki panela fotowoltaicznego. Każdy z etapu zakończy się przygotowaniem raportu oraz przedstawieniem wyników pracy dziesięcioosobowego zespołu na forum społeczności szkolnej oraz akcją promocyjną dotyczącą zakresu z OZE.

Filmik promujący OZE

Tutaj pięcioosobowe zespoły uczniowskie uczestniczące w konkursie mają za zadanie przygotować krótki spot reklamowy promujący pojęcie „prosument”, czyli osobę będącą zarazem producentem i konsumentem energii elektrycznej wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym. Konkurs złożony jest z dwóch etapów:

  • Etap I – Kręcimy się wokół tematu,
  • Etap II – Kręcimy filmy.

Ekipy filmowe, która wykażą się największym zaangażowaniem zaprezentują swoje spoty na stronach programu, które następnie staną się elementem promocji fotowoltaiki. Zarówno zespoły gimnazjalne, jak i w ponadgimnazjalne oceniane będą przez sędziów wspólnie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: ekofachowcy.pl

 

 


opakowania kartonowe Dentysta w krakowie