Jak zostać producentem zdrowej żywności?

Produkcja żywności może być bardzo lukratywnym interesem. Produkcja żywności ekologicznej jest w tej branży zdecydowanie najbardziej opłacalna. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że cena takiej żywności jest zdecydowanie wyższa. Aby zostać producentem zdrowej żywności, nie wystarczy jednak tylko chcieć.

Co możemy nazywać „Eko”, „Bio” oraz „Organic”?

Producent zdrowej żywności będzie mógł na swoich produktach umieszczać nazwy „Eko”, „Bio” lub „Organic”. Dla wielu klientów jest to główny bodziec do tego, czy dany produkt kupić lub nie. Klienci tacy są nastawieni na nabycie jedynie zdrowego jedzenia.

„Eko”, „Bio” lub „Organic” są to produkty, których jakość jest certyfikowana. Zarówno produkty przetworzone, jak i warzywa, owoce lub produkty odzwierzęce, muszą pochodzić z rolnictwa spełniającego wymagania ekologiczne. Certyfikacja daje gwarancję klientom, że wszystkie normy zostały zachowane, a produkt jest pełnowartościowy.

Producent zdrowej żywności, a przetwarzanie produktów rolnych

Jeśli chcemy produkować produkty spożywcze ekologiczne, będziemy musieli spełnić bardzo długą listę wytycznych. Głównym założeniem jest to, że musimy produkować ze składników, które w 100% pochodzą z rolnictwa ekologicznego, które poddawane jest szczegółowym kontrolom.

W rzeczywistości do produkcji produktów ekologicznych dopuszcza się czasem składniki z produkcji nieekologicznej. Muszą być to jednak odpowiednie grupy produktów, które są do tego celu odpowiednio zatwierdzane. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że i tak 95% użytych składników w dalszym ciągu musi być produktami pochodzącymi z rolnictwa ekologicznego.

Wymagania wobec przetwórni

Producent zdrowej żywności, który produkuje żywność przetworzoną (na przykład ekologiczne batoniki), musi mieć na uwadze fakt, że w jego przetwórni do produkcji ekologicznego jedzenia, nie może być stosowane promieniowanie jonizujące, używanie genetycznie modyfikowanych organizmów oraz ich pochodnych jest zabronione.

Kolejną kwestią jest produkowanie żywności przetworzonej w jednym zakładzie zarówno z produktów ekologicznych, jak i z produktów nieekologicznych. Jeśli chcemy prowadzić taką działalność, musimy mieć świadomość, że będziemy potrzebowali dwóch osobnych linii produkcyjnych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Vitapol


urbantraffic.pl zumm funniestfemale.com