Grunty inwestycyjne w dużych miastach

Dynamiczny rozwój większości miast sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na nowoczesne biurowce oraz mieszkania dla osób, które przeprowadzają się do miast „za pracą”. Rozwój budownictwa jest możliwy dzięki dostępności gruntów inwestycyjnych, wykorzystywanych zarówno przez budownictwo komercyjne, jak i budownictwo mieszkaniowe.

Grunty inwestycyjne w miastach


Większość dużych miast cierpi na brak gruntów, które można wykorzystać pod nowe inwestycje budowlane. Wyprzedawane są różne działki, będące w posiadaniu miast, jak i tereny, które przez lata należały do kolei czy państwowych przedsiębiorstw.

Część takich gruntów ma doskonałą lokalizację, jednak dotyczy to głównie terenów należących do PKP czy będących własnością prywatną. Tereny kolejowe ze względu na przepisy przez lata nie mogły być wykorzystywane przez budownictwo ze względu na swój strategiczny charakter. Zmiana przepisów umożliwia jednak zakup działek, położonych wzdłuż szlaków kolejowych, które jednak wymagają dodatkowych nakładów związanych z koniecznością doprowadzenia mediów oraz wytyczenia dróg dojazdowych.

Tereny należące do byłych fabryk


Przez wiele lat fabryki były zlokalizowane w miastach, podobnie jak kopalnie węgla stanowiły integralną część krajobrazu Śląska. Zmiana systemu politycznego, a co za tym idzie – konieczność zamknięcia nierentowych fabryk i firm spowodowała, że posiadane przez nią zasoby w postaci gruntów inwestycyjnych również nie były wykorzystywane.

Obecnie część firm jest wyprzedawana, a grunty inwestycyjne są bardzo często nabywane wraz z budynkami, które jeszcze kilka lat temu były wykorzystywane przez firmy jako magazyny czy fabryki. To od inwestora zależy, czy wykorzysta zakupione budynki, wyremontuje je i zaoferuje jako lofty, może również takie budynki wyburzyć ze względu na koszt ich remontu.

Gdzie szukać gruntów inwestycyjnych


Dużym problemem jest możliwość znalezienia gruntów inwestycyjnych. Można w tym celu pytać bezpośrednio właścicieli działek, czy są zainteresowani sprzedażą posiadanej działki.

Częściej jednak grunty inwestycyjne oferowane są w ramach przetargów lub też są obsługiwane przez pośredników nieruchomości, którzy specjalizują się w gruntach i nieruchomościach o przeznaczeniu komercyjnym. Przed zakupem gruntów pod inwestycję należy jednak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, aby nie okazało się, że korzystnie kupiona działka w planach gminy ma być terenem, na którym nie powstaną żadne obiekty budowlane lub też w przyszłości będzie wykorzystana np. pod budowę obwodnicy.

Artykuł powstał we wspłpracy z GTB Metropolis