Ekologiczne rozwiązania w nowoczesnych domach

Z powodu stopniowego wyczerpywania się zasobów naturalnych paliw kopalnych i jednoczesnego wzrostu zanieczyszczenia atmosfery produktami ich spalania, istnieje potrzeba pozyskiwania innych źródeł energii jak i optymalizacji jej wykorzystywania. Drugim czynnikiem stanowiącym bodziec do racjonalizacji jest potrzeba oszczędności w budżecie domowym.

Technologiczne rozwiązania energooszczędnych budynków mieszkalnych

W związku z tym istnieje potrzeba stosowania usprawnień konstrukcji budynków, gwarantujących jak najmniejszą energochłonność. Pierwszym elementem jest konstruowanie przegród budowlanych w taki sposób, aby następowały jak najmniejsze straty energii cieplnej przez przenikanie. Drugim zaś czynnikiem jest odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego. Ograniczenie strat ciepła przez przenikanie następuje dzięki zastosowaniu materiałów izolacyjnych o jak najmniejszym współczynniku przewodzenia ciepła oraz drzwi i okien energooszczędnych. Natomiast odpowiednia wentylacja zapewni świeże i czyste powietrze z jednoczesnym ograniczeniem uciekania ciepła na zewnątrz. Jest to możliwe, jeśli tanie domy energooszczędne posiadają urządzenia do odzysku ciepła tzw. rekuperatory. Dzięki takim rozwiązaniom technicznym budynek mieszkalny zapewnia komfort użytkowania, jednocześnie będąc tanim w eksploatacji.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tanich domach energooszczędnych

Kolejnym czynnikiem powodującym zużycie energii pierwotnej jest konieczność podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Jednym ze sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania energii do tych celów może być zastosowanie instalacji solarnych lub fotowoltaicznych wykorzystujących energię z promieniowania słonecznego. Urządzenia zwane kolektorami słonecznymi montowane są na dachach budynków, co sprawia, że tanie domy energooszczędne mogą być zaopatrywane w ciepłą wodę cały okres letni. Dodatkowym sposobem pozwalającym na ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej jest zastosowanie urządzeń pozyskujących ciepło z wnętrza ziemi. Zalicza się do nich gruntowe lub powietrzne pompy ciepła. Istotą działania tych urządzeń jest pozyskiwanie energii cieplnej zgromadzonej wewnątrz ziemi. Dzięki temu możliwe jest efektywne ogrzewanie domu w sezonie grzewczym oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej przez cały rok.

Artykuł powstał we współpracy z firmą HOGER Sp z o.o.