E-szkoła – idealne narzędzie dla dyrektorów szkół

Prowadzenie placówki dydaktycznej do zadanie wymagające nie tylko wielkiego poczucia odpowiedzialności, ale również nieprzeciętnych umiejętności dydaktycznych. Dyrektor szkoły, bardziej niż jakikolwiek inny zarządzający musi być przygotowany na liczne nieprzewidziane okoliczności. Można powiedzieć, że aby kierować tym specyficznym środowiskiem pracy, konieczne jest poczucie misji. Szkoła to bowiem nie tylko struktura mająca umożliwić zdobywanie wiedzy, lecz przede wszystkim miejsce, w którym odbywa się socjalizacja młodych ludzi. Rola wychowawcza w dzisiejszych czasach w dużej mierze jest pełniona właśnie przez nauczycieli a także przez rówieśników. Zadaniem dyrekcji jest zatem stworzenie środowiska sprzyjającego tym procesom. Nie zawsze jest to łatwe – szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę wiele organizacyjnych kwestii, z którymi trzeba sobie na co dzień radzić. I choć są one niezwykle ważne, wręcz priorytetowe, to nie mogą przesłaniać czynnika społecznego. Jak więc pogodzić ze sobą wieloaspektowe obowiązki? Z pomocą mogą przyjść…

Najnowsze rozwiązania technologiczne.

Koordynowanie funkcjonowania placówki dydaktycznej nie musi być już procesem pochłaniającym większość czasu i energii. Dyrekcja przy pomocy najnowszych rozwiązań organizacyjnych – takich jak platforma e-szkoła może nie tylko mieć pełniejszy obraz tego, jak odbywają się działania edukacyjne, ale i w łatwy sposób wprowadzać konieczne modyfikacje. Blok zarządzania szkołą pozwala umiejętnie wykorzystywać informacje, przetwarzać je – zarówno w zakresie zarządzania kadrą, jak i samym procesem pedagogicznym. Do narzędzi, które zasługują na szerokie wykorzystanie, w każdej placówce dydaktycznej, należą liczne aplikacje: porządkujące dokumentację dotyczącą kadr i płac, kwestii organizacyjnych, dzienników i programów zajęć, arkuszy ocen, a także funkcjonowania samego sekretariatu.

Wsparcie w zarządzaniu jako klucz do sukcesu.

Nadzór dyrekcji musi mieć bowiem zarówno wymiar ogólny, jak i szczegółowy. Dobry dyrektor szkoły powinien przede wszystkim posiadać łatwy dostęp do każdej informacji. Tylko system informatyczny jest w stanie zapewnić pełne uporządkowanie wiedzy, z podziałem chronologicznym, z wyszczególnieniem różnych klas, przedmiotów nauczanych w szkole, imprez odbywających się na jej terenie okazjonalnie. Warto również pamiętać o kluczowej roli komunikacji. Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. I choć współcześnie nie jest to proste (z uwagi na to, że coraz większa część z nich musi poświęcać znaczną część dnia na realizację działań zawodowych), to aplikacje takie jak e-szkoła ułatwiają przynajmniej utrzymywanie z opiekunami dzieci kontaktu. Nie bez znaczenia są także kwestie finansowe. System informatyczny wspomagający zarządzanie placówką pozwala oszczędzić nie tylko czas, ale i środki pieniężne. Efektywniejsza komunikacja, szybsze generowanie raportów i doskonale zorganizowana dokumentacja to nie jedyne korzyści. Czynnik ludzki stanowiący podstawę funkcjonowania struktury organizacyjnej placówki może być bowiem zawodny. Dzięki aplikacjom można wyeliminować dotychczas występujące błędy, co jest bardzo ważne, w przypadku (licznych) kontroli np. z kuratorium oświaty.